Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 11.08.1998
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Informácie a informačný systém, Evidencia obyvateľstva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28JUD345DS18EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 253/1998 s účinnosťou od 01.05.2023 na základe 122/2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore