Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 252/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 14.07.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 252/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 252/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 252/2022

MENÍ:
350/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 20.03.2024
120/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 01.01.2023
171/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 07.03.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore