Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 248/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 09.07.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 248/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 248/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 248/2022

MENÍ:
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2026
462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 01.01.2023
311/2001 Z. z. Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore