Dôvodové správy k predpisu 248/2022

  1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 248/2022 , dátum vydania: 09.07.2022
MENU
Hore