Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 248/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 09.07.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 248/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 248/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 248/2022

Načítavam znenie...
MENU
Hore