Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 180/1995 účinný od 01.09.2022

Platnosť od: 24.08.1995
Účinnosť od: 01.09.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25JUD53914DS14EUPP5ČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 180/1995 s účinnosťou od 01.09.2022 na základe 257/2022

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore