Všetky konsolidované znenia predpisu 151/2002

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 21.04.2021 140/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. 140/2021 účinný od 21.04.2021
2 01.01.2013 448/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 448/2012 účinný od 01.01.2013 do 20.04.2021
3 01.05.2010 117/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 117/2010 účinný od 01.05.2010 do 31.12.2012
4 01.01.2009 515/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 515/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.04.2010
5 01.07.2008 100/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 100/2008 účinný od 01.07.2008 do 31.12.2008
6 01.04.2005 77/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 77/2005 účinný od 01.04.2005 do 30.06.2008
7 01.01.2005 587/2004 Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.03.2005
8 01.05.2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2004
9 01.04.2002 účinný od 01.04.2002 do 30.04.2004
MENU
Hore