Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024

Platnosť od: 28.04.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Správne poplatky, Vojenské právo, Živnostenské podnikanie, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDSEUPPČL0

Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 146/2023 s účinnosťou od 01.01.2024

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore