Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství. 119/1948 účinný od 01.07.1980

Platnosť od: 03.06.1948
Účinnosť od: 01.07.1980
Autor: Ústavodarné národní shromáždení republiky Československé
Oblasť: Zahraničný obchod
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD1DSEUPP86ČL0

Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství. 119/1948 účinný od 01.07.1980
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 119/1948 s účinnosťou od 01.07.1980 na základe 42/1980
MENENÝ:
42/1980 Zb. Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím 42/1980 účinný od 01.01.2019
11/1959 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely 11/1959 účinný od 01.03.1959 do 30.06.1980
VYKONÁVACIE PREDPISY:
58/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov vecí v turistickom styku 58/1979 účinný od 01.07.1979 do 30.06.1980
69/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácií v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb. 69/1978 účinný od 01.09.1978 do 30.06.1980
68/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1972 Zb. o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku 68/1976 účinný od 24.06.1976 do 30.06.1979
98/1976 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov a stavebných prác 98/1976 účinný od 01.01.1982 do 31.12.1982
125/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky 125/1975 účinný od 01.01.1976 do 30.06.1980
47/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje nový Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory 47/1975 účinný od 01.06.1975 do 31.12.1981
48/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 163/1960 Zb. o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu 48/1974 účinný od 08.05.1974
145/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriadení Drevounie, podniku zahraničného obchodu 145/1973 účinný od 01.01.1974
4/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o prevode časti predmetu činnosti Omnipolu, podniku zahraničného obchodu, do Merkurie, podniku zahraničného obchodu 4/1973 účinný od 07.02.1973
4/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku 4/1972 účinný od 24.06.1976 do 30.06.1979
76/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Fincomu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničnoobchodných činností 76/1972 účinný od 06.10.1972
47/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť 47/1971 účinný od 06.07.1971 do 10.03.1983
73/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Incheby, podniku zahraničného obchodu 73/1971 účinný od 01.09.1971
74/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Omnie, podniku zahraničného obchodu 74/1971 účinný od 01.09.1971
163/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu 163/1970 účinný od 08.05.1974
121/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť 121/1968 účinný od 23.12.1969 do 30.06.1980
136/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu 136/1968 účinný od 23.12.1969 do 31.12.1975
193/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Investy, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 193/1968 účinný od 01.01.1969
194/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Strojimportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 194/1968 účinný od 01.01.1969
195/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Koospolu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 195/1968 účinný od 01.01.1969
196/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Technoexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 196/1968 účinný od 01.01.1969
202/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Tuzexu, účastinnej spoločnosti, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 202/1968 účinný od 01.01.1969
65/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Karaexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 65/1968 účinný od 18.06.1968
66/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1967 Zb. o určení Exica, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 66/1968 účinný od 18.06.1968
125/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Centrotexu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 125/1967 účinný od 01.01.1968
126/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Exica, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 126/1967 účinný od 18.06.1968
127/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Chemapolu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 127/1967 účinný od 01.01.1968
133/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Pragoinvestu, podniku zahraničného obchodu 133/1967 účinný od 01.01.1968
134/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. a vyhlášky č. 147/1965 Zb. 134/1967 účinný od 01.01.1968
17/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave zberateľskej výmeny poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu so zahraničím 17/1967 účinný od 01.03.1967 do 30.06.1980
31/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československej televízie na niektoré činnosti pri vývoze a dovoze filmov a televíznych záznamov 31/1967 účinný od 15.04.1967
93/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Unicoopu, družstevného podniku pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 93/1967 účinný od 01.01.1967
109/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav a vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v zmení vyhlášky č. 32/1961 Zb. 109/1966 účinný od 20.12.1966
40/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení” na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení 40/1965 účinný od 29.04.1965 do 15.01.1984
7/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti 7/1965 účinný od 12.02.1965 do 31.12.1974
31/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri vývoze 31/1964 účinný od 01.02.1969 do 30.06.1980
32/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri dovoze 32/1964 účinný od 01.02.1969 do 30.06.1980
104/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav 104/1960 účinný od 20.12.1966
105/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode 105/1960 účinný od 20.12.1966
Načítavam znenie...
MENU
Hore