Podzákonné predpisy k predpisu 119/1948

 1. platnýVyhláška Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav 104/1960 účinný od 20.12.1966
 2. platnýVyhláška Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode 105/1960 účinný od 20.12.1966
 3. platnýVyhláška o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav a vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb. 109/1966 účinný od 20.12.1966
 4. platnýVyhláška Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav a vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v zmení vyhlášky č. 32/1961 Zb. 109/1966 účinný od 20.12.1966
 5. neplatnýVládne nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov pre priemyselné, technické alebo spotrebné účely 11/1959 účinný od 01.03.1959 do 01.07.1980
 6. neplatnýVyhláška Vyhláška ministra zahraničného obchodu o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť 121/1968 účinný od 23.12.1969 do 30.06.1980
 7. platnýVyhláška Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Centrotexu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 125/1967 účinný od 01.01.1968
 8. platnýVyhláška o určení Centrotexu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 125/1967 účinný od 01.01.1968
 9. neplatnýVyhláška o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky 125/1975 účinný od 01.01.1976 do 01.07.1980
 10. neplatnýVyhláška Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky 125/1975 účinný od 01.01.1976 do 30.06.1980
 11. platnýVyhláška Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Exica, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 126/1967 účinný od 18.06.1968
 12. platnýVyhláška Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Chemapolu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 127/1967 účinný od 01.01.1968
 13. platnýVyhláška o určení Chemapolu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 127/1967 účinný od 01.01.1968
 14. platnýVyhláška o zriadení Pragoinvestu, podniku zahraničného obchodu 133/1967 účinný od 01.01.1968
 15. platnýVyhláška Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Pragoinvestu, podniku zahraničného obchodu 133/1967 účinný od 01.01.1968
 16. platnýVyhláška Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. a vyhlášky č. 147/1965 Zb. 134/1967 účinný od 01.01.1968
 17. platnýVyhláška o zmene vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú.l. (357/1953 Ú.v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. a vyhlášky č. 147/1965 Zb. 134/1967 účinný od 01.01.1968
 18. neplatnýVyhláška Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu 136/1968 účinný od 23.12.1969 do 31.12.1975
 19. neplatnýVyhláška o novom znení Poriadku Rozhodcovkého súdu Československej obchodnej komory 140/1965 účinný od 01.01.1966 do 01.06.1975
 20. platnýVyhláška Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriadení Drevounie, podniku zahraničného obchodu 145/1973 účinný od 01.01.1974
 21. platnýVyhláška o zriadení Drevoúnie, podniku zahraničného obchodu 145/1973 účinný od 01.01.1974
 22. platnýVyhláška o niektorých zmenách vo vyhláškach ministra zahraničného obchodu a o podnikoch zahraničného obchodu 147/1965 účinný od 01.07.1966
 23. platnýVyhláška o zriadení ŠKODAEXPORTU, podniku zahraničného obchodu 148/1965 účinný od 01.07.1966
 24. platnýVyhláška o zriadení INVESTY, podniku zahraničného obchodu 149/1965 účinný od 01.07.1966
 25. neplatnýVyhláška o Poriadku Rozhodovacieho súdu Československej obchodnej komory 150/1960 účinný od 20.10.1960 do 01.01.1966
 26. platnýVyhláška o zriadení MERKURIE, podniku zahraničného obchodu 150/1965 účinný od 01.07.1966
 27. platnýVyhláška o zriadení EXICA, podniku zahraničného obchodu 151/1965 účinný od 01.07.1966
 28. platnýVyhláška o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 311/1953 Ú.l. (č. 356/1953 Ú.v.) o zriadení Technoexportu, podniku zahraničného obchodu pre vývoz priemyslových celkov 152/1965 účinný od 01.01.1965
 29. platnýVyhláška o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 307/1953 Ú.l. (č. 352/1953 Ú.v.) o premene spoločnosti Kovo, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz výrobkov presného strojárstva na podnik pre zahraničný obchod 153/1965 účinný od 01.01.1966
 30. neplatnýVyhláška o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácií 103/1960 účinný od 01.07.1960 do 01.07.1980
MENU
Hore