Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania 93/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 09.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 93/2012 s účinnosťou od 01.04.2012
RUŠÍ PREDPIS:
620/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 620/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.03.2012
61/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania 61/1995 účinný od 06.04.1995 do 31.03.2012
VYKONÁVACIE PREDPISY:
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 20.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore