Všetky konsolidované znenia predpisu 93/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2012 účinný od 01.04.2012
MENU
Hore