Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch 91/2011 účinný od 01.04.2011

Platnosť od: 31.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch 91/2011 účinný od 01.04.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 91/2011 s účinnosťou od 01.04.2011
JE VYKONÁVANÝ:
119/2010 Z. z. Zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 119/2010 účinný od 01.01.2016 Zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Načítavam znenie...
MENU
Hore