Všetky konsolidované znenia predpisu 91/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2011 účinný od 01.04.2011
MENU
Hore