Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 620/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.03.2012

Platnosť od: 27.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 31.03.2012
Zrušený: lá.Vy.4516
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 620/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 620/2005 s účinnosťou od 01.01.2006
RUŠÍ PREDPIS:
482/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 482/2002 účinný od 01.10.2002 do 31.12.2005
ZRUŠENÝ:
93/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania 93/2012 účinný od 01.04.2012
VYKONÁVACIE PREDPISY:
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 20.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore