Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 482/2002 účinný od 01.10.2002 do 31.12.2005

Platnosť od: 22.08.2002
Účinnosť od: 01.10.2002
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 482/2002 účinný od 01.10.2002 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 482/2002 s účinnosťou od 01.10.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 152 ods. 3 a § 153 ods. 1 zákona č. 141/1961 ...

§ 1
(1)

Paušálna suma trov trestného konania, ktoré znáša štát na účely uvedené v § 152 ods. 1 písm. ...

a)

v trestnom konaní, v ktorom bol vydaný trestný rozkaz, ktorý sa stal právoplatným, je 1 000 Sk, ...

b)

v ostatných prípadoch trestného konania, ak sa znalec

1.

pribral z odboru psychiatrie, je 3 600 Sk,

2.

pribral z iného odboru ako psychiatrie, je 2 400 Sk,

3.

nepribral, je 1 600 Sk.

(2)

Paušálna suma podľa odseku 1 písm. b) prvého a druhého bodu sa použije aj v trestnom konaní, ...

§ 2

Na trovy trestného konania, ktoré bolo právoplatne skončené pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, ...

§ 3

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 70/1980 Zb., ktorou sa ...

2.

vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany č. 75/1980 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Ján Čarnogurský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore