Všetky konsolidované znenia predpisu 620/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2006 účinný od 01.01.2006 do 31.03.2012
MENU
Hore