Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom 51/2011 účinný od 01.03.2011

Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 01.03.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom 51/2011 účinný od 01.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 51/2011 s účinnosťou od 01.03.2011
MENÍ:
315/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom 315/2010 účinný od 01.03.2011 do 31.12.2015
VYKONÁVACIE PREDPISY:
223/2001 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/2001 účinný od 01.01.2016
Načítavam znenie...
MENU
Hore