Všetky konsolidované znenia predpisu 51/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2011 účinný od 01.03.2011
MENU
Hore