Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá 45/2024 účinný od 15.03.2024

Platnosť od: 13.03.2024
Účinnosť od: 15.03.2024
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 45/2024 s účinnosťou od 15.03.2024
RUŠÍ PREDPIS:
100/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody 100/2018 účinný od 01.04.2018 do 14.03.2024
VYKONÁVACIE PREDPISY:
87/2018 Z. z. Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 01.01.2027
Načítavam znenie...
MENU
Hore