Všetky konsolidované znenia predpisu 45/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.03.2024 účinný od 15.03.2024
MENU
Hore