Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní 35/2006 účinný od 01.02.2006 do 31.12.2009

Platnosť od: 01.02.2006
Účinnosť od: 01.02.2006
Účinnosť do: 31.12.2009
Zrušený: lá.Vy.4633
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní 35/2006 účinný od 01.02.2006 do 31.12.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 35/2006 s účinnosťou od 01.02.2006
ZRUŠENÝ:
530/2009 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní 530/2009 účinný od 01.01.2010 do 30.06.2013
VYKONÁVACIE PREDPISY:
25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25/2006 účinný od 18.04.2016
Načítavam znenie...
MENU
Hore