Všetky konsolidované znenia predpisu 35/2006

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2006 účinný od 01.02.2006 do 31.12.2009
MENU
Hore