Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 31/2003 účinný od 01.07.2022

Platnosť od: 07.02.2003
Účinnosť od: 01.07.2022
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 31/2003 účinný od 01.07.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 31/2003 s účinnosťou od 01.07.2022 na základe 226/2022

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore