Všetky konsolidované znenia predpisu 31/2003

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2022 226/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z. z. 226/2022 účinný od 01.07.2022
2 01.03.2003 účinný od 01.03.2003 do 30.06.2015
MENU
Hore