Podzákonné predpisy k predpisu 31/2003

  1. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 141/2015 účinný od 01.07.2015
MENU
Hore