Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj 3/2011 účinný od 15.01.2011

Platnosť od: 06.01.2011
Účinnosť od: 15.01.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj 3/2011 účinný od 15.01.2011
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 3/2011 s účinnosťou od 15.01.2011
VYKONÁVACIE PREDPISY:
543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.04.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore