Všetky konsolidované znenia predpisu 3/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.01.2011 účinný od 15.01.2011
MENU
Hore