Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 292/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024

Platnosť od: 27.10.2020
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2024
Zrušený: hl.7V.5680
Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Štatistiky, archivníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 292/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 292/2020 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 348/2022
RUŠÍ PREDPIS:
250/2017 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 250/2017 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021
ZRUŠENÝ:
425/2023 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026 425/2023 účinný od 01.01.2025
MENENÝ:
348/2022 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z. 348/2022 účinný od 01.01.2023
393/2021 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 393/2021 účinný od 01.01.2022
VYKONÁVACIE PREDPISY:
540/2001 Z. z. Zákon o štátnej štatistike 540/2001 účinný od 01.02.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore