Všetky konsolidované znenia predpisu 292/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 348/2022 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z. 348/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
2 01.01.2022 393/2021 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 393/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
3 01.01.2021 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2021
MENU
Hore