Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov 288/1995 účinný od 01.01.2009

Platnosť od: 16.12.1995
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPP1ČL1

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov 288/1995 účinný od 01.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 288/1995 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 569/2008

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore