Všetky konsolidované znenia predpisu 288/1995

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2009 569/2008 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov 569/2008 účinný od 01.01.2009
2 01.05.2008 141/2008 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z. 141/2008 účinný od 01.05.2008 do 31.12.2008
3 01.07.2006 405/2006 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov 405/2006 účinný od 01.07.2006 do 30.04.2008
4 16.12.1995 účinný od 16.12.1995 do 30.06.2006
MENU
Hore