Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 267/2012 účinný od 01.06.2013 do 09.03.2018


Platnosť od: 08.09.2012
Účinnosť od: 01.06.2013
Účinnosť do: 09.03.2018
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 267/2012 účinný od 01.06.2013 do 09.03.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 267/2012 s účinnosťou od 01.06.2013 na základe 127/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. ...

§ 1
Oznamovanie údajov za kalendárny mesiac
(1)

Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona sa oznamujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ...

a)
celková suma podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma zaplatených preddavkov sa zaokrúhľuje ...
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku od 0 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch a osobitne ...
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku uvedených v § 27 ods. 2 písm. c) zákona, za ktorých platiteľom ...
(2)

Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. ...

(3)

Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona sa zasielajú úradu v elektronickej podobe podľa prílohy č. 3. ...

(4)

Za preddavok podľa odseku 1 písm. a) sa považuje poistné splatné za rozhodujúce obdobie kalendárneho ...

(5)

Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú úradu v listinnej podobe a elektronicky.

§ 2
Výpočet mesačného prerozdeľovania

Na základe údajov podľa § 1 ods. 1 a 2 sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie podľa § 27 zákona a podľa ...

§ 3
Oznamovanie údajov za príslušný kalendárny rok
(1)

Údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27a ods. 2 zákona sa oznamujú úradu do 30. novembra kalendárneho ...

a)
celková suma poistného podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma sa zaokrúhľuje matematicky ...
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako ...
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet ...
(2)

Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. ...

(3)

Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú úradu v listinnej podobe a elektronicky.

§ 4
Výpočet ročného prerozdeľovania

Na základe údajov podľa § 3 sa vykonáva ročné prerozdeľovanie podľa § 27a a § 28 ods. 1 písm. a) až ...

§ 5
Prechodné ustanovenia
(1)

Podľa tejto vyhlášky sa vykoná mesačné prerozdeľovanie prvýkrát v septembri 2012 za mesiac júl 2012.

(2)

Údaje na účely ročného prerozdeľovania za rok 2012 podľa § 38a ods. 7 a 8 zákona sa oznamujú úradu do ...

a)
celková suma povinného poistného podľa § 3 ods. 1 písm. a) za rok 2012,
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako ...
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako ...
d)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet ...
e)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet ...
(3)

Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. ...

(4)

Ročné prerozdeľovanie za rok 2012 sa vykoná v roku 2013 tak, že povinné poistné za kalendárny rok sa ...

§ 6
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2009 č. 21667/2009-OL ...

§ 7
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.

Zuzana Zvolenská v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  OZNÁMENIE údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona za mesiac............. rok.............

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  OZNÁMENIE údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona za mesiac............. rok.............

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  Výpočet mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné

  Prevziať prílohu - Vzor 04

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  OZNÁMENIE k ročnému prerozdeľovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona

  Prevziať prílohu - Vzor 05

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  OZNÁMENIE údajov k ročnému prerozdeľovaniu na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona

  Prevziať prílohu - Vzor 06

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  Výpočet ročného prerozdeľovania poistného

  Prevziať prílohu - Vzor 07

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  OZNÁMENIE k ročnému prerozdeľovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona

  Prevziať prílohu - Vzor 08

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  OZNÁMENIE údajov k ročnému prerozdeľovaniu na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona

  Prevziať prílohu - Vzor 09

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  Výpočet ročného prerozdeľovania poistného za mesiace január 2012 až jún 2012

  Prevziať prílohu - Vzor 10

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  Výpočet ročného prerozdeľovania poistného za mesiace júl 2012 až december 2012

  Prevziať prílohu - Vzor 11

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  Celkový výsledok ročného prerozdeľovania poistného za rok 2012

  Prevziať prílohu - Vzor 12

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore