Všetky konsolidované znenia predpisu 267/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2013 127/2013 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 127/2013 účinný od 01.06.2013 do 09.03.2018
2 10.09.2012 účinný od 10.09.2012 do 31.05.2013
MENU
Hore