Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zariadeniach poradenstva a prevencie 24/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 28.01.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zariadeniach poradenstva a prevencie 24/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 24/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
RUŠÍ PREDPIS:
325/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
MENENÝ:
342/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie 342/2023 účinný od 01.09.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 28.06.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore