Všetky konsolidované znenia predpisu 24/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2023 342/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie 342/2023 účinný od 01.09.2023
2 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
MENU
Hore