Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 217/2005 účinný od 01.07.2009

Platnosť od: 27.05.2005
Účinnosť od: 01.07.2009
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Správa finančných trhov, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 217/2005 účinný od 01.07.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 217/2005 s účinnosťou od 01.07.2009 na základe 246/2009

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore