Podzákonné predpisy k predpisu 217/2005

  1. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z.z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metodách a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 605/2006 účinný od 01.12.2006
MENU
Hore