Všetky konsolidované znenia predpisu 217/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2009 246/2009 Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov 246/2009 účinný od 01.07.2009
2 01.01.2009 523/2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 523/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.06.2009
3 01.12.2006 605/2006 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 605/2006 účinný od 01.12.2006 do 31.12.2008
4 01.07.2005 účinný od 01.07.2005 do 30.11.2006
MENU
Hore