Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z. 21/1998 účinný od 01.02.1998 do 31.12.2005

Platnosť od: 30.01.1998
Účinnosť od: 01.02.1998
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z. 21/1998 účinný od 01.02.1998 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 21/1998 s účinnosťou od 01.02.1998
MENÍ:
493/1991 Zb. Rek. vyhláška ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní 493/1991 účinný od 01.07.2005 do 01.01.2006 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní
493/1991 Zb. Vyhláška Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní 493/1991 účinný od 01.07.2005 do 31.12.2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní
JE VYKONÁVANÝ:
328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní 328/1991 účinný od 01.01.2005 do 01.01.2006 Zákon o konkurze a vyrovnaní
Načítavam znenie...
MENU
Hore