Všetky konsolidované znenia predpisu 21/1998

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.1998 účinný od 01.02.1998 do 31.12.2005
MENU
Hore