Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z. 21/1998 účinný od 01.02.1998 do 31.12.2005

Platnosť od: 30.01.1998
Účinnosť od: 01.02.1998
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z. 21/1998 účinný od 01.02.1998 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 21/1998 s účinnosťou od 01.02.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 71 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú ...

1.

V § 7 odseky 1, 2 a 3 znejú:

„(1) Konkurzná odmena je 10 % zo sumy uvedenej v § 6 písm. a), najmenej však 50 000 Sk. (2) Vyrovnacia ...

2.

Za § 9 sa vkladajú § 9a, 9b, 9c a 9d, ktoré znejú:

„§ 9a Preddavok na odmenu predbežného správcu je 10 000 Sk za každého veriteľa. § 9b Odmena ...

3.

Čl. II sa označuje ako § 11a.

4.

Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý znie:

„§ 11b Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na konania začaté pred nadobudnutím jej účinnosti.“. ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 1998.

Jozef Liščák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore