Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72000
Dôvodové správy: 2580
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní 493/1991 účinný od 01.07.2005 do 31.12.2005


Platnosť od: 03.12.1991
Účinnosť od: 01.07.2005
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní 493/1991 účinný od 01.07.2005 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 493/1991 s účinnosťou od 01.07.2005 na základe 292/2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 71 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní ...

Zoznam správcov
§ 1
(1)

Zoznam osôb, z ktorého sa vyberá predbežný správca, správca konkurznej podstaty, osobitný správca, ...

(2)

Každý konkurzný a vyrovnací súd vedie zoznam samostatne. Zoznam na konkurznom a vyrovnacom súde ...

§ 2
(1)

Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez zbytočného odkladu vyčiarkne zo zoznamu osobu, ktorá ...

(2)

Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez návrhu a bez zbytočného odkladu, ako sa o tom dozvie, ...

(3)

Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez návrhu a bez zbytočného odkladu, ako sa o tom dozvie, ...

(4)

Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu zapíše do zoznamu osobu, ktorá o to požiada, je zapísaná ...

(5)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje, aby na konkurznom a vyrovnacom súde ...

(6)

Na účely odseku 2 až 4 alebo § 11 ods. 1 a 3 predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu vychádza ...

Odmena správcov
§ 6
(1)

Základ pre určenie

a)

odmeny správcu konkurznej podstaty (ďalej len „konkurzná odmena“) tvorí suma, ktorá bola v ...

b)

odmeny vyrovnacieho správcu (ďalej len „vyrovnacia odmena“) tvorí suma, ktorá sa použila na ...

(2)

Za sumu, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty [odsek 1 písm. a)], sa ...

(3)

Sumou určenou na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu [odsek ...

§ 7
(1)

Konkurzná odmena je pri dosiahnutí základu na určenie odmeny uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a)

do 100 000 Sk ........................................... 25 000 Sk,

od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk ............... 25 000 Sk

a 150 Sk za každých začatých 1 000 Sk,

od 10 000 000 Sk do 600 000 000 Sk ... 1 510 000 Sk

a 120 Sk za každých začatých 10 000 Sk,

od 600 000 000 Sk ................................ 8 590 000 Sk a 100 Sk za každých začatých 100 ...

najviac však 10 000 000 Sk.

(2)

Vyrovnacia odmena je jedna polovica z konkurznej odmeny určenej podľa odseku 1, ktorá je vypočítaná ...

(3)

Sudca konkurzného a vyrovnacieho súdu môže konkurznú odmenu vypočítanú podľa odseku 1 zvýšiť ...

(4)

Ak bol vymenovaný osobitný správca podľa § 9 ods. 1 zákona,1) súd zvýši odmenu primerane rozsahu ...

§ 8

Správca konkurznej podstaty nemá nárok na odmenu podľa osobitných predpisov2) za vedenie sporov, ...

§ 9

Ak v konkurznom alebo vyrovnacom konaní bolo činných niekoľko správcov, patrí každému z nich ...

§ 9a

Preddavok na odmenu predbežného správcu je 10 000 Sk.

§ 9b

Odmena predbežného správcu je 10 000 Sk.

§ 9c

Preddavok na úhradu trov konkurzného konania je 200 000 Sk. Konkurzný a vyrovnací súd môže preddavok ...

§ 9d

Odmenu opatrovníka konkurzný a vyrovnací súd určí podľa ustanovenia § 9b tejto vyhlášky.

§ 10
Ustanovenie o spravovacom poriadku

Pre konanie pred konkurzným a vyrovnacím súdom platia ustanovenia Spravovacieho poriadku pre okresné ...

§ 11
(1)

Predbežný správca, správca konkurznej podstaty, vyrovnací správca alebo ich zástupca sa vyberá ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak schôdza konkurzných veriteľov schváli výmenu správcu konkurznej ...

(3)

Osobitný správca alebo jeho zástupca sa vyberá z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu aj do nového ...

(4)

Zrušený od 1. 7. 2005.

§ 11a
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)

Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri určení odmeny správcu ustanoveného pred nadobudnutím jej ...

(2)

Zo zápisov vedených v zoznamoch na doterajšom Mestskom súde v Bratislave a na doterajšom Krajskom ...

§ 11b

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na konania začaté pred nadobudnutím jej účinnosti.

§ 11c
(1)

Na pozbavenie výkonu funkcie správcu vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa na účely § ...

(2)

Osoby súčasne zapísané v zozname podľa § 2 písm. a) alebo v zozname podľa § 2 písm. b), alebo ...

(3)

V začatých konaniach, v ktorých k 8. októbru 2001 nebolo skončené prieskumné pojednávanie, sa ...

(4)

Na správcov a ich zástupcov ustanovovaných do ich funkcie po 8. októbri 2001 sa vzťahuje ustanovenie ...

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister:

v z. JUDr. Kohút v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
  • 1a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a ...
  • 1b)  § 8 ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb.
  • 1c)  § 8 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb.
  • 2)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách ...
  • 3)  Inštrukcia ministra spravodlivosti SR z 18. júna 1973, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore