Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku 136/2009 účinný od 15.10.2015 do 17.10.2016

Platnosť od: 08.04.2009
Účinnosť od: 15.10.2015
Účinnosť do: 17.10.2016
Zrušený: ko.4Z.5619
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Obchod a podnikanie, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 136/2009 s účinnosťou od 15.10.2015 na základe 248/2015
ZRUŠENÝ:
272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) 272/2016 účinný od 01.08.2019 Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
MENÍ:
248/2015 Z. z. Vyhláška Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku 248/2015 účinný od 15.10.2015 Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku
JE VYKONÁVANÝ:
215/2002 Z. z. Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2002 účinný od 01.07.2016 do 17.10.2016 Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore