Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 11/2011 účinný od 15.01.2011

Platnosť od: 14.01.2011
Účinnosť od: 15.01.2011
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 11/2011 účinný od 15.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 11/2011 s účinnosťou od 15.01.2011
MENÍ:
607/2008 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 607/2008 účinný od 15.01.2011
VYKONÁVACIE PREDPISY:
566/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.09.2019
Načítavam znenie...
MENU
Hore