Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 11/2011 účinný od 15.01.2011

Platnosť od: 14.01.2011
Účinnosť od: 15.01.2011
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 11/2011 účinný od 15.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 11/2011 s účinnosťou od 15.01.2011

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore