Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 384/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 41/2023 účinný od 11.02.2023

Platnosť od: 11.02.2023
Účinnosť od: 11.02.2023
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske a politické práva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 384/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 41/2023 účinný od 11.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Rozhodnutie 41/2023 s účinnosťou od 11.02.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 04.06.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore