Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 384/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 41/2023 účinný od 11.02.2023

Platnosť od: 11.02.2023
Účinnosť od: 11.02.2023
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske a politické práva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 384/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 41/2023 účinný od 11.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Rozhodnutie 41/2023 s účinnosťou od 11.02.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 384/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Rozhodnutím č. 384/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí boli podľa § 181 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásené voľby starostu obce Terany, okres Krupina.

Na základe rozsudku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2023 č. 12Svp/6/2022 vo veci neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy obce Terany v okrese Krupina

z r u š u j e m

vyhlásenie volieb starostu obce Terany, okres Krupina, uvedenej v prílohe č. 1 rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 384/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

Boris Kollár v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore