Všetky konsolidované znenia predpisu 41/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 11.02.2023 účinný od 11.02.2023
MENU
Hore