Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 344/2002 účinný od 01.06.2013

Platnosť od: 29.06.2002
Účinnosť od: 01.06.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 344/2002 účinný od 01.06.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 344/2002 s účinnosťou od 01.06.2013 na základe 305/2012

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore